నువ్వు నిజమైన జర్నలిస్ట్ వి అయితే ఆ వాయిస్ నాదని నిరూపించు: విజయసాయిరెడ్డి