నాకు తోడుగా ఎవరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు లేరు. కానీ నాకు తోడున్నది నాన్న ఇచ్చిన మీరే ఉన్నారు…

naaku thoduga evaru pedda pedda vaallu leru kaan naku thodunnadi nanna ichina meere unnaru