సెంటు భూమి లేకపోయినా అకౌంట్లో 3వేలు వేసిన చంద్రన్న

centu bhumi laykapoina accountlo 3 valu vesina chadranna